Door de meeste zorgverzekeraars wordt osteopathie vergoed vanuit het (alternatieve) pakket. Dit valt onder de aanvullende verzekering. De jaarlijkse vergoeding voor osteopathie is afhankelijk van het soort aanvullende verzekering en verschilt per zorgverzekeraar. Doordat behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering heeft dit geen invloed op uw eigen risico. Het is raadzaam om dit vooraf te controleren in uw zorgpolis of contact op te nemen met uw verzekeraar of klik hier voor het overzicht van 2020.

De Osteopathie is vrij toegankelijk een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet noodzakelijk.

De kosten voor een consult zijn €89.

Het eerste consult bestaat uit een vraaggesprek, de anamnese, onderzoek en vandaar uit volgt het plan voor de behandeling. Een consult neemt 45 min tot een uur in beslag. Wij vragen u de kosten van de behandeling contant te betalen. U krijgt hiervan een factuur welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Annuleren afspraak
Het annuleren van uw afspraak dient telefonisch en minimaal 24 uur voor aanvang te gebeuren. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.