Ons lichaam vervult veel belangrijke functies en is 24 uur per dag in beweging. Een gezond lichaam functioneert zonder dat je daar erg in hebt en dus zonder pijn of andere beperkingen. Als je ergens in je lichaam last hebt van spanningen of blokkades ontstaan klachten welke van invloed kunnen zijn op de werking van je lichaam. Deze spanningen of blokkades veroorzaken ongemak of pijn. Door gebruik te maken van osteopatische technieken kunnen blokkades behandeld worden waardoor de klachten aanzienlijk verminderen en in veel gevallen verdwijnen.

De praktijk is gevestigd bij overkoepelend multidisciplinair behandelcentrum Omnis Leusden. Deze gezamenlijkheid biedt ons de mogelijkheid om uw klachten door een multidisciplinair team op te laten lossen. Middels de verschillende menukeuzes vindt u meer informatie over osteopathie, de behandeling, de vergoedingen en tarieven. Hieronder een overzicht van klachtgebieden.

Wat is uw klacht?

Veel mensen met chronische rug- of nekpijn hebben baat bij behandeling door een osteopaat. Maar de lijst van klachten waarbij een osteopaat kan helpen is nog veel langer. Ook bijvoorbeeld bij migraine, whiplash, buikpijn, slechte darmwerking kan behandeling door een osteopaat zinvol zijn.

Hiernaast een overzicht van klachtgebieden.

Hoofdpijn Schouderpijn Buikklachten Nekpijn Rugklachten Hoofdpijn Nekpijn Schouderpijn Rugklachten Oorontsteking Huilbaby Reflux Darmkrampjes Buikklachten

Hoofdpijn

Hoofdpijn en migraine horen tot de top 5 van veel voorkomende klachten in de osteopathiepraktijk. Doorgaans zijn er goede resultaten te behalen. De osteopaat zal een uitgebreid en grondig onderzoek doen om de oorzaak te kunnen vinden.

Schouderpijn

De schouder is meer dan een gewricht. Het staat onder invloed van andere gebieden in het lichaam. Een osteopaat kijkt lokaal maar ook totaal.

Buikklachten

Opgeblazen gevoel, obstipatie en buikpijn zijn vervelende klachten die voor onzekerheid en ongemak kunnen zorgen. De osteopaat krijgt dagelijks patiënten in de praktijk die hier last van hebben. Er is toenemend bewijs dat osteopathie effectief is bij prikkelbaredarmsyndroom.

Nekpijn

Nekklachten, al dan niet uitstralend in de arm, zijn veelvoorkomende klachten binnen de osteopathiepraktijk. De nek is een zwaar belast deel van het lichaam en de oorzaak kan dan ook uit iedere hoek komen. Een osteopaat is opgeleid om de oorzaak op te zoeken. Hij/zij zal het hele lichaam onderzoeken. De resultaten worden met u besproken. De behandeling grijpt daar aan waar nodig is, niet perse daar waar de pijn wordt gevoeld.

Rugklachten

Rugklachten komen vaak voor in de osteopathische praktijk. Een breed scala aan oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen. Uw osteopaat is opgeleid om breed te kijken en werken. Bekken, wervels, SI-gewricht, buikorganen, etc. worden onderzocht op beweeglijkheid. Zo kan een osteopaat efficiënt te werk gaan en de oorzaak van uw klachten aanpakken.

Hoofdpijn

Hoofdpijn en migraine horen tot de top 5 van veel voorkomende klachten in de osteopathiepraktijk. Doorgaans zijn er goede resultaten te behalen. De osteopaat zal een uitgebreid en grondig onderzoek doen om de oorzaak te kunnen vinden.

Nekpijn

Nekklachten, al dan niet uitstralend in de arm, zijn veelvoorkomende klachten binnen de osteopathiepraktijk. De nek is een zwaar belast deel van het lichaam en de oorzaak kan dan ook uit iedere hoek komen. Een osteopaat is opgeleid om de oorzaak op te zoeken. Hij/zij zal het hele lichaam onderzoeken. De resultaten worden met u besproken. De behandeling grijpt daar aan waar nodig is, niet perse daar waar de pijn wordt gevoeld.

Schouderpijn

De schouder is meer dan een gewricht. Het staat onder invloed van andere gebieden in het lichaam. Een osteopaat kijkt lokaal maar ook totaal.

Rugklachten

Rugklachten komen vaak voor in de osteopathische praktijk. Een breed scala aan oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen. Uw osteopaat is opgeleid om breed te kijken en werken. Bekken, wervels, SI-gewricht, buikorganen, etc. worden onderzocht op beweeglijkheid. Zo kan een osteopaat efficiënt te werk gaan en de oorzaak van uw klachten aanpakken.

Oorontsteking

Terugkerende oorontstekingen zijn soms goed te behandelen door een osteopaat. De behandeling richt zich op een betere functie en drainage van het oor. Dit draagt bij aan het herstel en een betere weerstand. Middels rustige, zachte handgrepen onderzoekt een osteopaat uw zoon of dochter.

Huilbaby

Huilt je pasgeboren kindje overmatig veel en is hij/zij ontroostbaar? Een osteopaat gaat kijken wat de oorzaak daarvan is; darmkrampjes, overprikkeld, maagzuur of misschien een combinatie van factoren. Een osteopaat legt uit wat hij/zij gaat doen. De behandeling bestaat uit zachte, rustige handgrepen en zonodig adviezen.

Reflux

Reflux, het uitspugen van de voeding, bestaat in 'gewone' reflux en verborgen reflux. In beide gevallen geeft het vaak overprikkeling en pijn van de slokdarm waardoor uw kindje hard en ontroostbaar kan gaan huilen. Niet alleen het soort voeding kan van invloed zijn, ook obstructies van zenuwen, een slecht functionerende maag of twaalfvingerige darm, etc. kunnen de oorzaak zijn. Osteopaten zijn opgeleid om e.e.a. uit te vragen en te onderzoeken. De behandeling van pasgeborenen bestaat altijd uit zachte, rustige technieken.

Darmkrampjes

Darmkrampjes bij baby's zijn door een osteopaat goed te behandelen. Het onderzoek richt zich op de beweeglijkheid van de organen, de zenuwen die deze organen aansturen, vragen over voeding, etc.

Buikklachten

Opgeblazen gevoel, obstipatie en buikpijn zijn vervelende klachten die voor onzekerheid en ongemak kunnen zorgen. De osteopaat krijgt dagelijks patiënten in de praktijk die hier last van hebben. Er is toenemend bewijs dat osteopathie effectief is bij prikkelbaredarmsyndroom.